4de leerjaar

Dagplanning vanaf 18 mei

Bij vragen: juf Siggie: deklinker4C@gmail.com

juf Jella: deklinker.jufjella@gmail.com

juf Hilde: deklinker3c@gmail.com